Novinky

Informace o projektu "Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období prosinec 2015 až říjen 2018"

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Spolufinancování prostředků EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Odbor 55 – Národní fond čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Prostřednictvím projektu je řešen problém zajištění kvalifikovaných zaměstnanců zapojených do systému implementace ESIF a pokračování v posilování stabilizace kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců Platebního a certifikačního orgánu.

Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 1 - umožnilo odboru 55 Národní fond – Platební a certifikační orgán zajistit potřebné množství a kvalitu administrativní kapacity Platebního a certifikačního orgánu a omezení její fluktuace.

Logo - Operační program Technická pomoc

Doporučované

Nejčtenější