Novinky

Informace o projektu "Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity CKB AFCOS 2015 - 2018"

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Spolufinancování prostředků EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Oddělení 6901 čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Obsahem projektu je zajištění plateb výdajů na tarifní platy zaměstnanců centrálního kontaktního bodu AFCOS na ministerstvu financí, dále zavedení pravidelných stabilizačních finančních příspěvků na bázi navýšení osobního příplatku a odměny pro zaměstnance zapojené do implementace prostředků EU.

Zajištění uvedených plateb z projektu je nutné pro udržení stability kvalifikovaných zaměstnanců CKB AFCOS. Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 1 - umožnilo našemu oddělení udržet stávající kvalifikované zaměstnance a snížit riziko jejich odchodu do soukromého sektoru.

Logo - Operační program Technická pomoc

Doporučované

Nejčtenější