Novinky

Informace o projektu "Vzdělávání, navazování spolupráce a výměna dobré praxe pracovníků CKB AFCOS 2018 - 2020"

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Oddělení 6901 čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Projekt je zaměřen na kontinuální vzdělávání a zvyšování odbornosti pracovníků CKB AFCOS. Realizuje se s cílem zlepšit možnosti pracovníků CKB AFCOS účastnit se kvalitních zejména zahraničních seminářů školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně služebních cest zejména za účelem výměny zkušeností a dobré praxe se zahraničními kontaktními body sítě AFCOS, úřadem OLAF a dalšími institucemi. Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc - umožnilo našemu oddělení se takových akcí účastnit, resp. je organizovat a podílet se tak na kvalitnějším vnitřním rozvoji oddělení i jednotlivců.

Doporučované

Nejčtenější