CZ EN

sekce 09 - Majetek státu

Vykonává působnost ministerstva v oblasti strategických společností a investičních pobídek, v oblasti ekologických škod a jejich odstraňování a v oblasti majetku státu.

Vykonává působnost ministerstva v oblasti strategických společností a investičních pobídek, v oblasti ekologických škod a jejich odstraňování a v oblasti majetku státu. Spolupracuje se samostatným oddělením Vládní a parlamentní agenda při určování odborného útvaru jako gestora materiálu v meziresortním připomínkovém řízení pro konkrétní právní předpis. V rámci své působnosti se podílí z pozice nadřízeného útvaru na všech činnostech sekci podřízených útvarů. Vykonává působnost gesčního útvaru vůči resortní organizaci ÚZSVM prostřednictvím odboru Státní majetek v rozsahu jeho působnosti. 

odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

řízen zástupcem: Ing. Pavel Hrbáček
telefon: (+420) 25704 3096
email: Pavel.Hrbacek@mfcr.cz 

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

ředitel odboru: Mgr. Monika Zbořilová
telefon: (+420) 25704 3907
email: Monika.Zborilova@mfcr.cz

odbor 72 - Státní majetek

ředitel odboru: Mgr. Jana Marešová
telefon: (+420) 25704 3923
email: Jana.Maresova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář