CZ EN

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IISSP podle provozní dokumentace a postupů.

a)    řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IISSP podle provozní dokumentace a postupů,
b)    poskytuje podporu uživatelům IISSP na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku,
c)    zajišťuje podporu vzdálených a plánovaných služeb IISSP,
d)    provádí správu a aktualizaci informací nutných pro využívání podpory SAP,
e)    podílí se ve spolupráci s odbory Státní rozpočet, Financování územních rozpočtů, Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví a Řízení rozvoje ICT na zpracování analýz změnových požadavků, resp. na řešení základních a pokročilých požadavků a na vyhotovení základního nastavení a testování IISSP,
f)    zajišťuje přenos nastavení mezi testovacím a produkčním systémem a zpracování uživatelských programů v ABAP,
g)    spravuje autorizační koncept, sleduje dodržování licenční politiky a efektivitu využívání licencí IISSP, včetně administrace licenčních klíčů IISSP,
h)    zajišťuje administraci uživatelů IISSP a Pověřených osob,
i)    zajišťuje správu kmenových dat; podílí se na aktualizaci vymezené části webových stránek IISSP (formuláře, dokumentace, aktuality); zajišťuje koordinaci všech úrovní podpory koncových uživatelů IISSP a řízení eskalačního a změnového procesu,
j)    zajišťuje administraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob; zabezpečuje určené činnosti při realizaci náhradní přenosové cesty pro centrální systém účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb.,
k)    řídí monitoring transportů dat z a do IISSP a zajišťuje správu workflow pro rozpočtový modul IISSP,
l)    vede jednání s externími dodavateli zařízení a služeb pro podporu provozu IS,
m)    plánuje a řídí provozní odstávky IISSP, vytváří provozní kalendář ve spolupráci s odbory Státní rozpočet, Financování územních rozpočtů, Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví,
n)    spolupracuje s odborem Řízení rozvoje ICT na vytváření dokumentace při výskytu bezpečnostního hlášení a informuje vedení vlastního odboru a odboru Řízení rozvoje ICT, spolupracuje na opatřeních k zamezení opakování stejného hlášení,
o)    spolupracuje s oddělením Strategické a projektové řízení při řešení nápravných a preventivních opatření z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.