CZ EN

oddělení 5505 - Certifikace FM EHP/Norska

Je garantem certifikace prostředků FM EHP/Norska, tvoří koncepci finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v oblasti certifikace v souladu s postupy nastavenými Memorandy o porozumění k implementaci finančních mechanismů EHP a Norska...

a)    je garantem certifikace prostředků FM EHP/Norska,
b)    tvoří koncepci finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím v oblasti certifikace v souladu s postupy nastavenými Memorandy o porozumění k implementaci finančních mechanismů EHP a Norska; zpracovává v tomto ohledu metodické pokyny pro řízení pomoci z prostředků FM EHP/Norska, pro certifikaci a realizaci plateb těchto prostředků a zajišťuje po této stránce metodické vedení pro instituce zapojené do implementace,
c)    monitoruje manuály pracovních postupů užívané subjekty zapojenými do implementace prostředků FM EHP/Norska a ověřuje dodržování těchto postupů,
d)    ověřuje správnost, oprávněnost, reálnost, přesnost, soulad a tzv. požadavek nepřekrývání se s doklady a účetnictvím u vykázaných způsobilých výdajů; zároveň potvrzuje, že vykázané výdaje byly vynaloženy v souladu s Nařízeními a programovými dohodami,
e)    certifikuje vykázané způsobilé výdaje FM EHP/Norska,
f)    ověřuje výdaje a provádí kontroly na místě u subjektů zapojených do implementace FM EHP/Norska v režimu veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., ověřuje výdaje a provádí ověření na místě podle zákona č. 255/2012 Sb.,
g)    odpovídá za předložení ověřených průběžných finančních zpráv a závěrečných zpráv u jednotlivých programů Kanceláře finančních mechanismů (dále jen „KFM“),
h)    předkládá odhady pravděpodobných žádostí o platbu KFM,
i)    odpovídá za proplacení stanovené výše spolufinancování programů a za převedení veškerých plateb zprostředkovatelům programů v souladu s Nařízeními pro FM EHP/Norska,
j)    poskytuje KFM prohlášení o úrocích vygenerovaných na účtech zřízených v souvislosti s čerpáním prostředků FM EHP/Norska,
k)    připravuje a předkládá KFM zprávy o zjištěných nesrovnalostech,
l)    zajišťuje, že vymožené a zpět vzaté částky jsou (po zrušení veškerých nebo částečných finančních příspěvků na program nebo projekt) vráceny KFM před uzavřením programu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.