CZ EN

oddělení 5504 - Právní

Navrhuje metodické pokyny pro implementaci fondů EU/ESIF.

a)    navrhuje metodické pokyny pro implementaci fondů EU/ESIF,
b)    navrhuje vzory právních dokumentů pro poskytování prostředků z fondů EU/ESIF, spolupracuje na jejich tvorbě s ostatními resorty,
c)    monitoruje a analyzuje z právního hlediska postupy uplatňované řídicími orgány a jejich zprostředkujícími subjekty při řízení programů spolufinancovaných z fondů EU/ESIF, ověřuje dodržování těchto postupů a jejich soulad s politikami EU,
d)    navrhuje přijetí odpovídajících opatření při zjištění nedostatků při implementaci jednotlivých programů,
e)    podílí se na přípravě certifikace výdajů s ohledem na dodržování pravidel v oblasti politik EU,
f)    analyzuje legislativu EU a národní legislativu s ohledem na dodržování pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory,
g)    zabezpečuje úkoly související s uzavíráním, výkladem a aplikací právních dokumentů nezbytných pro příjem pomoci z rozpočtu EU, z FM EHP/Norska a Programu švýcarskočeské spolupráce,
h)    vyhledává, zpracovává a posuzuje návrhy na řešení oblastí týkajících se činnosti odboru upravených právními předpisy EU, včetně oblastí zatím plně neupravených národními právními předpisy anebo oblastí upravených národními právními předpisy odlišně od právních předpisů EU,
i)    dohlíží z právního hlediska na postupy platební agentury pro SZP,
j)    spolupracuje na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí,
k)    podílí se na přípravě vnitrostátních dokumentů smluvního charakteru týkajících se působnosti odboru. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.