CZ EN

oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace

Je v souladu s Českými účetními standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS garantem účetnictví o prostředcích NF.

a)    je v souladu s Českými účetními standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS garantem účetnictví o prostředcích NF; řídí metodicky postupy účtování pro oddělení Centrální finanční a kontraktační jednotka a finanční útvar MMR v případě programů přeshraniční spolupráce přímo řízených ČR,
b)    podílí se na vypracování metodiky účetnictví a finančního výkaznictví za prostředky NF,
c)    vykonává kontrolu věcné a formální správnosti podkladů pro vyhotovování účetních záznamů; provádí účetní zápisy do knih analytických účtů souvisejících s finančními prostředky NF uložených na účtech ministerstva u ČNB; předává účetní zápisy prostřednictvím stanoveného rozhraní v měsíčních dávkách do IS AVISme k zápisu do hlavní knihy ministerstva za účelem zajištění jednotného účtování v rámci účetní jednotky MF,
d)    zajišťuje zřizování, správu a rušení bankovních účtů NF, sleduje stavy na účtech NF vedených u ČNB,
e)    vede systém finančního výkaznictví pro prostředky NF,
f)    zpracovává podklady pro SZÚ v rámci své působnosti,
g)    zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS pro administraci prostředků NF; řídí metodicky rozvoj a úpravy tohoto IS a podílí se na řešení havarijních a krizových situací vzniklých při jeho užívání,
h)    zpracovává postupy pro jednotlivé činnosti ve své působnosti v souladu s relevantními právními úpravami EU a ČR v dané oblasti. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.