CZ EN

oddělení 5501 - Metodika finančního řízení a plateb

Je garantem správy a řízení finančních prostředků z EU a zahraničí u nástrojů fondů EU/ESIF, Fondu solidarity EU a Programu švýcarsko-české spolupráce.

a)    je garantem správy a řízení finančních prostředků z EU a zahraničí u nástrojů fondů EU/ESIF, Fondu solidarity EU a Programu švýcarsko-české spolupráce,
b)    vytváří přímo nebo se podílí na tvorbě koncepce a průběžné aktualizaci metodických pokynů a manuálů pro správu a řízení výše uvedených finančních prostředků, nastavuje pravidla spolufinancování,
c)    metodicky řídí toky finančních prostředků fondů EU/ESIF, přijímá platby z rozpočtu EU, kontroluje a schvaluje žádosti, na jejichž základě uskutečňuje tok finančních prostředků z NF na účet OSS, která provedla předfinancování výdajů, příp. finančního útvaru, provádí předběžnou a průběžnou finanční kontrolu při realizaci plateb,
d)    metodicky řídí toky finančních prostředků Fondu solidarity EU, přijímá platby z rozpočtu EU, provádí kontrolu a schvaluje žádosti o platby prostředků z Fondu solidarity EU; proplácí finanční prostředky na účty oprávněných žadatelů,
e)    sleduje a vyhodnocuje čerpání prostředků fondů EU/ESIF, Fondu solidarity EU a Programu švýcarsko-české spolupráce na základě předložených souhrnných žádostí a zpracovává přehledy o prostředcích vyplacených do SR,
f)    spolupracuje s odborem Státní rozpočet v oblasti financování fondů EU/ESIF ze SR,
g)    metodicky řídí vypracování odhadů čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu EU a tyto odhady předkládá do EK,
h)    zajišťuje plánování, přípravu a realizaci projektů technické pomoci EU pro potřeby odboru,
i)    podílí se na převodech a vypořádání vrácených prostředků a mylných plateb zpět na účty NF u finančních prostředků z EU a zahraničí,
j)    monitoruje vzniklé kurzové rozdíly a provádí jejich vyrovnání, rozpočtuje prostředky v kapitole VPS pro potřeby platebního orgánu/PCO, spolupracuje s dalšími útvary v oblastech týkajících se SR a převodů prostředků v návaznosti na prostředky EU,
k)    spolupracuje s odborem Řízení státního dluhu a finančního majetku v souvislosti s platbami do SR a řízením likvidity SR. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.