CZ EN

oddělení 5303 - Rozpočet EU

Je garantem za víceletý finanční rámec EU, tvoří koncepci celkové přípravy ČR pro jednání o finančním rámci EU s důrazem na podmínky a kritéria pro financování kohezní politiky EU z rozpočtu EU.

a)    je garantem za víceletý finanční rámec EU, tvoří koncepci celkové přípravy ČR pro jednání o finančním rámci EU s důrazem na podmínky a kritéria pro financování kohezní politiky EU z rozpočtu EU, komplexně analyzuje návrhy a stanoviska EU a členských států, systémově koordinuje zájmy ČR a metodicky řídí zpracování národní pozice ČR,
b)    je garantem za oblast rozpočtu EU, koordinuje a metodicky řídí zpracování národních pozic k rozpočtu EU a podílí se na jeho provádění, analyzuje návrhy úprav rozpočtu EU během rozpočtového roku, zprávy EÚD o provádění rozpočtu a další legislativní i nelegislativní dokumenty s přímými dopady na rozpočet EU,
c)    zabezpečuje koncepční řízení a metodické vedení odvodů vlastních zdrojů do rozpočtu EU; připravuje za oblast vlastních zdrojů podklady pro návrh SR, SZÚ, střednědobého rozpočtového výhledu a podílí se na vyhodnocení jeho realizace,
d)    zajišťuje vlastní platební povinnost a evidenci a reportování odvodů vlastních zdrojů do rozpočtu EU; koordinuje provádění kontrol zástupci EK a je kontaktním a koordinačním pracovištěm pro oblast vlastních zdrojů na národní úrovni a ve vztahu k EU,
e)    sleduje čistou rozpočtovou pozici ČR vůči EU a provádí odhady předpokládaných příjmů ČR z rozpočtu EU a odvodů ČR do rozpočtu EU,
f)    monitoruje, analyzuje a zajišťuje vzájemnou slučitelnost a provázanost dílčích návrhů reforem jednotlivých politik EU, včetně dopadů na ČR, zejména s ohledem na finanční dopady těchto návrhů; provádí komplexní analýzy reformy financování politiky soudržnosti EU a navrhuje národní přístup k této reformě,
g)    zajišťuje v oblasti víceletého finančního rámce EU, systému vlastních zdrojů EU a ročního rozpočtu EU přípravu podkladů pro vyjednávání v rámci EU a v této souvislosti zajišťuje komunikaci se subjekty v rámci ČR a se zástupci orgánů EU a členských států EU,
h)    řídí metodicky a koordinuje přípravu a zajištění účasti zástupců ministerstva na jednáních rozpočtového ECOFINu, zpracovává mandát a ve spolupráci s oddělením Koordinace agendy EU zajišťuje jeho projednání a zabezpečuje informování vlády a Parlamentu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.