CZ EN

Resortní Společný nákup

Základní informace o Resortním společném nákupu

Vláda ČR uložila povinnost od 1. 7. 2012 všem ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Centralizovaným zadáváním veřejných zakázek je postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů.

Ministerstvo financí provádí Resortní společný nákup s cílem hospodárného vynakládání veřejných finančních prostředků a efektivního využití administrativních kapacit. Resortní společný nákup by měl být realizován v nejširším možném rozsahu, pokud lze takovým postupem stanoveného cíle dosáhnout.

Vládní materiály

Resortní organizace Ministerstva financí

Resortní seznam komodit - Seznam komodit nakupovaných od 10.2.2020 povinně s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci Resortního společného nákupu

Kód z číselníku NIPEZ Název komodity z číselníku NIPEZ
Komodity definované číselníkem NIPEZ
09310000-5 Elektrická energie
09123000-7 Zemní plyn
64212000-5 Mobilní telefonní služby
34110000-1 Osobní vozidla
11 Kancelářské potřeby

 

Název komodity
Komodity nezávislé na konkrétním čísle podpoložky NIPEZ kódu
Osobní počítače
Přenosné počítače
Dokovací stanice k přenosným počítačům
Monitory k počítačům
Kancelářský nábytek
Křesla
Modulový nábytek
Psací stoly
Sedadla, židle
Skříně a knihovny

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář