CZ EN

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách

Stav k 12. 9. 2023:

Výpočetní technika

Ministerstvo financí aktuálně neplánuje centrální nákup výpočetní techniky.

Osobní automobily

Ve druhé polovině roku 2021 Ministerstvo financí jakožto centrální zadavatel uzavřelo celkem 14 rámcových dohod na nákup vozidel s běžným pohonem a pohonem na CNG. V první polovině roku 2022 Ministerstvo financí jakožto centrální zadavatel uzavřelo celkem 4 rámcové dohody na nákup vozidel s plug-in hybridním pohonem. Ve druhé polovině roku 2022 Ministerstvo financí jakožto centrální zadavatel uzavřelo celkem 2 rámcové dohody na nákup vozidel s elektrickým pohonem. Příručky pro odběratele sloužící jako podklad pro učinění objednávky z rámcových dohod byly odeslány pověřujícím zadavatelům a jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí zde.

Po dobu možnosti realizace čerpání vozidel z rámcových dohod Ministerstvo financí nepředpokládá realizaci veřejných zakázek na kategorie vozidel pokryté rámcovými dohodami.

Ministerstvo financí hodlá v letech 2023 a 2024 realizovat další centrální nákupy osobních vozidel, a to v těch kategoriích, pro něž bude na základě požadavků ostatních resortů centralizované zadávání efektivní. Do 29.9.2023 probíhá sběr požadavků na nákup osobních vozidel v kategoriích 1C, 2A, 4A a 4B v benzinové motorizaci, přičemž se opět bude jednat administraci rámcových dohod. S ohledem na konec platnosti příslušných rámcových dohod předpokládáme do konce roku 2023 realizaci sběru požadavků na nákup elektromobilů a v prvním čtvrtletí roku 2024 realizaci sběru požadavků na nákup osobních vozidel s plug-in hybridním pohonem.

Probíhající veřejné zakázky:

Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1A benzín

  • rámcová dohoda byla uzavřena dne 1. 9. 2023 a následně uveřejněna v Registru smluv zde. Příručky pro odběratele sloužící jako podklad pro učinění objednávky z rámcových dohod byly odeslány pověřujícím zadavatelům a jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí zde.

Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1B benzín

  • probíhá komunikace s vybraným dodavatelem ve věci uzavření rámcové dohody. O uzavření rámcové dohody a možnosti odběru osobních automobilů budou pověřující zadavatelé Centrálním zadavatel bezodkladně informováni. Více informací pod odkazem: Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1B benzín 

V případě potřeby dalších informací se obracejte na e-mail verejne.zakazky@mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář