CZ EN

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období 2020 - 2022

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Odbor 55 – Národní fond čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 na následující projekt:

Prostřednictvím projektu je řešen problém zajištění kvalifikovaných zaměstnanců zapojených do systému implementace ESIF a pokračování v posilování stabilizace kvalifikovaných zaměstnanců Platebního a certifikačního orgánu.

Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 1 - umožnilo odboru 55 Národní fond – Platební a certifikační orgán zajistit potřebné množství a kvalitu administrativní kapacity Platebního a certifikačního orgánu a omezení její fluktuace.

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000242

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář