CZ EN

Dokumentační bulletin MF č. 2/2013

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata výměna informací pro daňové účely na mezinárodní úrovni, návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně, placení podle daňového řádu a jeho úloha v právním řádu, úsporný daňový balíček (od 1.1.2013), meritum daňových dokladů po novele zákona o DPH, dobrá víra v daňové judikatuře, návod na platby celnímu úřadu, aktuální legislativní vývoj v oblasti daňové mlčenlivosti, daňové aspekty volby prezidenta republiky, novelizace zákona o spotřebních daních, evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého hegemona, vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu, vliv zdanění korporací na ekonomický růst, vlastnictví bytů, rizika deregulace stavebního spoření a změny exekučního práva od 1.1.2013.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, a to na téma budoucnost zdanění majetku, EU a podpora ekologické elektřiny v Německu, hodnocení aktuálních reformních koncepcí německé daně z příjmů z hlediska distribuční politiky a německá právní úprava DPH pod vlivem unijního a ústavního práva. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na vztah zdanění příjmů právnických osob a nadnárodní činnosti, daňové zvýhodnění dluhového financování, úroveň veřejného zadlužení v rozvíjejících se evropských ekonomikách, rating, státní důchodový systém ve Velké Británii a daňové ráje a úniky.  Článek o problematice jednotné evropské měny je z ruského tisku.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář