CZ EN

Dokumentační bulletin 9/2013

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata faktory ovlivňující vývoj vnější ekonomické rovnováhy ČR (indikátory zahraniční zadluženosti), transformace směrnic EU do právních řádů ČR a SR (komparativní analýza), ekonomika Japonska v letech 2000 -2008, kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách českých účetních předpisů, unijní právo veřejných podpor ve finanční krizi, ochrana spotřebitele očima bank, státní podpory neslučitelné s vnitřním trhem v pohledu judikatury Soudního dvora, příjmy ze zahraničí a solidární daň, převodní ceny – rizika a aktuálně požadovaná dokumentace, judikatura z oblasti obrany před nečinností správních orgánů a dále arbitrážní konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen.
  • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma nedostatečná efektivita při stavbě dálnic kofinancovaných EU, důvody zavedení formátu XBRL pro německé podnikové výkaznictví, změna směrnic OECD k zúčtovacím cenám v pravidlech Safe-Harbour, historie a výhled další existence německého příspěvku solidarity a vyjednávací báze Německa pro dohodu o dvojím zdanění. Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se nekonvenční fiskální politiky při nulové hranici úrokových sazeb, vlivu hospodářské recese na spotřebu domácností ve Velké Británii (studie), bankovního dozoru, virtuálních peněz bez státní příslušnosti v daňovém systému a poskytování elektronických služeb B2C od 1.1.2015 (z německého pohledu). Zajímavý slovenský článek se vztahuje k plánu eliminace daňového úniku v oblasti DPH v SR.
  • Nově je zavedena rubrika Téma měsíce, věnovaná tentokrát nulové hranici úrokových sazeb. Jedná se o přehledový článek.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář