CZ EN

Dokumentační bulletin 7/2013

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nové zadávací směrnice v EU, právní úprava účtu v novém občanském zákoníku, současná integrace dohledu na finančních trzích, švýcarské bankovní tajemství, satelitní účet veřejného sektoru, vývoj zdanění kolektivního investování, závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012, rizika obecních financí, limity zdanění fyzických osob obsažené v zákoně o daních z příjmů a schvalování účetní závěrky obce. 
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku na téma kybernetické praní peněz, prevence plýtvání daňovými veřejnými prostředky, boj s daňovým únikem a institut sebeudání, hodnocení Riesterova důchodu po dvanáctileté existenci státem podporovaného a daňově zvýhodněného důchodového připojištění. Z anglicky psaného tisku byly např. zařazeny články věnované analýze aktuálních problémů spojených se zdaněním stálých provozoven z pohledu práva EU,  zvláštní zprávě o hospodářské situaci v Německu, novým lídrům světového růstu, zdanění kapitálových zisků, udržitelnosti veřejného dluhu v  Německu a dobrovolnému penzijnímu spoření a daňovým stimulům.  I tentokrát je upozorněno na zajímavé články ze slovenského tisku, věnované analýze vývoje energetické bezpečnosti EU se zřetelem na ropu a zemní plyn a dluhové krizi v eurozóně.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář