CZ EN

Dokumentační bulletin 5/2013

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata opatření proti agresivnímu daňovému plánování na úrovni EU a OECD, obsah a dopady připravovaného ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti na obce, navrhovaná opatření ve věci sankcí v případě porušení rozpočtových pravidel, možnosti podnikání v Německu (problematika švarcsystému podle německého právního řádu), platový výměr ve veřejných službách a správě, aplikace převodních cen v bankovním sektoru, vyšší zdanění aktivně činných důchodců, daňová pravomoc obcí u daně z nemovitostí v České republice a na Slovensku, důchodová reforma v ČR po roce 2010, ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny, růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001-2011, řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově, speciální smluvní režimy odpovědnosti a donucení v mezinárodním ekonomickém právu.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, a to na téma boj s daňovým únikem ve Francii, přiznání majetkových poměrů členů francouzské vlády, podoba navrhovaného rodinného splittingu v Německu, zpřísnění kontroly a transparentnosti manažerských platů akciových společností v Německu, komentovaný přehled platů ve cca 500 povoláních v Německu a změna investiční politiky norského důchodového (ropného) fondu SPU. Z anglicky psaného tisku jsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na souvislosti mezi nestálostí veřejných výdajů a úrovní finančního rozvoje ekonomiky, empirickou analýzu významu a míry neoficiální euroizace v evropských tranzitivních státech ve vztahu k měnovému systému, na digitální měnu (bitcoin), na reformu systému DPH v EU pro transakce v rámci Společenství a na návrh na zavedení daně z finančních transakcí (Tobinovu daň). Doporučeny jsou dva články z rusky psaného tisku, které jsou věnovány netradičnímu výkladu globálních nerovnováh a zvláštnostem daňové soustavy a daňové kontroly ve Francii.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář