CZ EN

Dokumentační bulletin 10/2013

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny rozpočtové skladby, dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH, vyšší zdanění plateb do daňových rájů, minimální zaručená mzda, burzovně obchodovatelné fondy, elektronické uzavírání pojistných smluv ve světle nového občanského zákoníku, udržitelnost průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v ČR, makroekonomický vývoj Česka a Slovenska a proměny jejich vztahu k EU v letech 1993-2013, zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv a právní rámec pro jednotnou patentovou ochranu v EU. V angličtině je napsán článek týkající se právního postavení členských zemí mimo eurozónu a jejich postoje k euru.
  • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma boj celní správy v Německu s daňovou kriminalitou, zásada neutrality daně z přidané hodnoty v judikatuře ESD, daňová kontrola podniků v Německu v roce 2012, nový pohled na indikátor jednotlivých mzdových nákladů, nová koncepce a cíle zaměření systému statistik soukromých domácností v Německu a vývoj imigračního práva v kontextu s trhem práce. Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se finanční krize, podnikatelského státu, státních bankrotů, růstu produktivity vyvolaného exportem, systému stínového bankovnictví v USA, zjištění integrace finančních trhů prostřednictvím analýzy hlavních komponent a majetkových a finančních poměrů soukromých domácností v Německu. Zajímavý slovenský článek se vztahuje k boji s daňovým únikem v SR (novela zákona o registračních pokladnách). Z ruského tisku byly vybrány články týkající se dynamiky a struktury výdajů federálního rozpočtu Německa a nových finančních institucí BRICS.
  • Rubrika Téma měsíce věnovaná Zadlužení veřejných financí. Jedná se o přehledový článek.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář