CZ EN

Dokumentační bulletin MF č. 12/2012

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata proměna rozpočtu EU po roce 2014 a reformy politik, makroekonomické kondicionality v politice soudržnosti EU a jejich možné rozšíření do dalších oblastí unijního práva, návrh k zajištění ochrany zahraničních investic založených mezinárodní dohodou EU, poplatky za studium na veřejných vysokých školách, nová organizace finanční správy, zvláštní požadavky na úředníky veřejné správy, financování veřejných rozpočtů, celní politika EU, zavádění e-auditních postupů do kontrolní praxe správce daně, obtížně srozumitelné daňové předpisy a návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně. V anglickém jazyce vyšly např. články týkající se vlivu daně z přidané hodnoty na potraviny ve spotřebním koši a hospodářské krize ve výsledcích nefinančního podnikového sektoru v ČR.
  • Ze zahraničních zdrojů je upozorněno např. na články   z německy psaného tisku, a to přehled celosvětových opatření německého fiskálu proti daňovému úniku, připomínky k návrhu německého zákona, který má usnadnit přechod státních úředníků do podnikové sféry, nerovnováha a nestabilita ekonomiky jako důsledek nárůstu rozdílů mezi chudými a bohatými, důvody neústavnosti dosavadních daňových úlev poskytovaných v případě dědění podnikového majetku v Německu, kritika koncepční diskriminace financování vlastním kapitálem v německém daňovém právu a návrh EK týkající se zavedení placených informátorů o hospodářských deliktech v podnicích.
    • Z anglicky psaného tisku  jsou vybrány např. články zaměřené na  hospodářskou situaci ve Francii, na rozpočtový deficit v USA, na digitální peněženku, elasticitu zdanitelného příjmu na Novém Zélandu, na dopad na snížení příspěvků na sociální zabezpečení na zaměstnanost (zhodnocení reformy z roku 2003 ve Francii) a na náklady na plnění daňových povinností. Články o korupci v Rusku a nástrojích makroobezřetné politiky centrálních bank jsou z ruského tisku. Šedivá tvář ekonomiky je téma slovenského článku.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář