CZ EN

Informace Odborné knihovny MF č. 14/2007

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé nebo spojenci?, Evropské měnové právo, Makroekonomie: moderní přístup, Marshallův plán: šedesát let poté, Modrá, nikoli zelená planeta, Public Private Partnership, Řízení lidských zdrojů, Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie, Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU a Úvod do eGovernmentu v České republice.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: European tax handbook 2007, Handbook on international corporate governance: country analyses, Investment banking: institutions, politics, and law, Pension reform in Europe: politics, policies and outcomes, Advanced strategies in taxation, Europe after enlargement, European financial systems in the global economy a nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2007, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic. V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání publikace Fiskální výhled České republiky: říjen 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář