CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2019

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje Ministerstvo financí výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle InfZ.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1
Počet podaných písemných žádostí* 337
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 33
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 48
Počet podaných rozkladů 7

* Ústní žádosti o poskytnutí informace se dle InfZ neevidují, a proto se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

B. Soudní řízení

V roce 2019 byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí ministryně financí ze dne 6. května 2019, č. j. MF-6468/2019/9008-9, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí žádosti dle InfZ. Jedná se o rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2019, č. j. 11 A 103/2019 – 25, který je zveřejněný na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu, na adrese:

http://nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2019/11A_103_19_20191001130508_prevedeno.pdf.

Proti tomuto rozsudku byla podána kasační stížnost.

Náklady ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) InfZ Ministerstvu financí nevznikly.

C. Poskytnuté výhradní licence

V roce 2019 nedošlo k poskytnutí žádné výhradní licence ve smyslu InfZ.

D. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

V roce 2019 bylo podáno celkem 10 stížností na postup ministerstva při vyřizování žádosti o informace.

Ve 4 případech bylo stížnosti vyhověno:

  • ve všech případech bylo namítáno, že požadované informace nebyly poskytnuty, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (příp. její části),
  • stížnosti byly vyřízeny v rámci tzv. autoremedury tak, že ve 3 případech byly požadované informace poskytnuty a v 1 případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Ve zbývajících 6 případech nebylo stížnosti vyhověno, neboť nebyla oprávněná:

  • ve 4 případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (příp. její části),
  • ve 2 případech byla stížnost podána proti výši úhrady oznámené podle § 17 odst. 3 InfZ.

E. Zpoplatněné žádosti o informace

Ministerstvo za poskytnutí informace požaduje úhradu pouze v odůvodněných případech. V roce 2019 byla požadována úhrada ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ celkem v 15 případech (z toho byla v 7 případech úhrada požadována pouze ve vztahu k části žádosti). V části případů byla důvodem pro zpoplatnění vyřízení žádosti (či její části) skutečnost, že vyhledání a následné zpracování požadovaných informací představuje mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ. V části případů byly požadovány náklady spojené s pořízením kopií požadovaných informací.

V 6 případech byla požadovaná částka uhrazena, a ministerstvo proto požadované informace poskytlo. Ve 4 případech požadovaná částka uhrazena nebyla, a proto ministerstvo postupovalo v souladu s § 17 odst. 5 InfZ a žádost (příp. její část) odložilo. Ve 2 případech žadatelé na zpoplatnění části žádosti reagovali sdělením, že jim poskytnuté informace postačují, resp. že vyhledání dalších informací nepožadují. Ve zbývajících 3 případech ke dni 31. prosince 2019 neuplynula lhůta pro úhradu nákladů stanovená v § 17 odst. 5 InfZ.

F. Základní přehled podání za období 2009 až 2019

Tabulka č. 2 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Došlé žádostí celkem 184 249 303 470 307 391 376 371 410 346 337
Počet vydaných rozhodnutí 29 27 30 45 22 60 55 87 116 119 81
Počet podaných rozkladů 16 13 27 12 10 9 21 12 4 23 7

 


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.