CZ EN

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2008

Počet podaných žádostí 166
z toho rozhodnutí o odmítnutí žádosti 31
z toho: písemných 73
e-mailových 93
faxových 0
osobních podání 0

 

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 3 779 evidovaných podání jich pouze 166 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona.

Počet podaných rozkladů 22

 

Soudní řízení

V r. 2008 bylo ukončeno soudní řízení ve dvou případech:

  1. Městský soud v Praze usnesením rozhodl takto:
    • Řízení se zamítá.
    • Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
    • Žalobce podal k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost.
  2. Nejvyšší správní soud rozsudkem rozhodl takto:
    • Rozsudek Městského soudu v Praze se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí městského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, rozhodne městský soud v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů o kasační stížnosti.

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

 

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a InfZ 10

 

Ve třech případech nebyly naplněny zákonem stanovené podmínky pro podání stížnosti.

V jednom případě žadatel nesouhlasil s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3. Nadřízený orgán po přezkoumání postupu povinného subjektu výši úhrady potvrdil.

Ve třech případech bylo stížnosti vyhověno, stížnost byla oprávněná. Žadatelé si stěžovali na to, že byla informace poskytnuta pouze částečně a nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Ve třech případech stížnosti nebylo vyhověno, stížnost nebyla oprávněná.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2008 bylo zpoplatněno pouze 8 žádostí. Vždy se jednalo o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí.

Srovnání

Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Celkový počet 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp. 149*
3581
resp. 112*
3779 r
esp. 166*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47* 73*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63* 93*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2* 0*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0* 0*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23 22

Pozn.: Podání označená * po novele InfZ jsou žádostmi o informaci podle InfZ.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.