CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF- 18941/2023/74

Dotaz:

Žádám o sdělení informací formou odpovědí na níže předestřené otázky, a předložením požadovaných dokumentů. 
(1) Kdy obdrželo Ministerstvo financí nález Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaný v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 52 000 000 000 Kč? 
(2) Byl nález Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaný v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 52 000 000 000 Kč přeložený do jazyka českého? 
(3) Kdo přeložil nález Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaný v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 
52 000 000 000 Kč do jazyka českého? 
(4) Jakou sumu zaplatila Česká republika za překlad nálezu Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaného v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 52 000 000 000 Kč? 
(5) Kdy podala Česká republika návrh na zrušení nálezu Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaného v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatilo 52 000 000 000 Kč? 
(6) Žádám o vydání kopie nálezu Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaného v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 
52 000 000 000 Kč v českém znění. 
(7) Žádám o vydání kopie návrhu na zrušení nálezu Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaného v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 52 000 000 000 Kč v českém znění. 
(8) Žádám o vydání kopie faktury za překladatelské služby, poskytnuté při překladu nálezu Rozhodčího tribunálu se sídlem v Londýně, vydaného v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a pan Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim Česká republika zaplatila 52 000 000 000 Kč.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář