CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-35407/2022/48

Dotaz:

Tímto žádám o poskytnutí veškeré písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak Ministerstva financí České republiky, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení ministerstva financí ČR o pozemcích: 

  • Praha – pozemek p.č. 4071/1, k.ú. Vinohrady 
  • Praha – pozemky p.č. 694/1, p.č. 694/2, 700/120, k.ú. Michle 
  • Praha – pozemek p.č. 1502/166, k.ú. Řepy 
  • Brno – p.č. 3754/22, 3754/24, 3756, 3754/12, k.ú. Královo pole 

v souvislosti s jejich prodejem z majetku státu (ministerstva obrany ČR) do soukromého vlastnictví. 

Zejména: 

  1. Korespondenci, kterou Ministerstvo obrany informovalo Ministerstvo financí o zamýšleném prodeji pozemku, korespondenci, je-li v držení MF, v které nabízí Ministerstvo obrany příslušný pozemek obcím, jiným státním organizacím či složkám ochrany přírody k využití, bezúplatnému převodu apod. 
  2. Rozhodnutí Ministerstva financí, jímž dle zákona 219/2000 Sb. schvaluje Ministerstvu obrany prodej dotčeného pozemku do soukromých rukou. 
  3. Ostatní korespondenci, je-li v držení MF, s třetí stranou ohledně dotčeného pozemku, která se týká prodeje dotčeného pozemku. 
  4. V případě, že k problematice nebyly dokumenty vyhotoveny, zejména ty, jejichž kopie žádám v bodě 1 a 2 této žádosti, žádám o písemné stanovisko, že neexistují. 

Odpověď:

Žadateli bylo v elektronické podobě poskytnuto 20 dokumentů, která odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.