CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-35588/2022/48

Dotaz:

Žádáme Vás tímto ve smyslu ustanovení § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 9 zák. č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Pandemický zákon“) v souvislosti s usneseními vlády či opatřeními jiných orgánů veřejné moci přijatými za účelem zabránění či zmírnění pandemie koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“);
 2. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 36 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění (dále jen „Krizový zákon“) v souvislosti s Krizovými opatřeními;
 3. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 9 Pandemického zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 4. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 36 Krizového zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 5. Kolik je od 27. 2. 2021 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 9 Pandemického zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory PZ“);
 6. Kolik je od 1. 3. 2020 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 36 Krizového zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory KZ“);
 7. Kolik Sporů PZ je pravomocně skončeno;
 8. Kolik Sporů KZ je pravomocně skončeno;
 9. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech PZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 10. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech KZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 11. Uzavřela Česká republika od 27. 2. 2021 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 9 Pandemického zákona;
 12. Uzavřela Česká republika od 1. 3. 2020 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 36 Krizového zákona;

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.