CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-34960/2022/48

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to ohledně všech smluv týkajících se realizace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které jste vy, Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 10 Praha, IČO: 000 06 947 („Vy“), uzavřeli se společností GEOSAN GROUP a.s. (nyní pod názvem DOB CONSTRUCTION a.s.), se sídlem U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 256 71 464, zapsanou v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 („Smlouvy“ a „DOB CONSTRUCTION“).

Tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se Smluv a z nich vyplývajících vztahů mezi Vámi a společností DOB CONSTRUCTION, a to, pokud možno, ke každé Smlouvě zvlášť:

 1. Oznámila Vám společnost DOB CONSTRUCTION od začátku roku 2015 do dnešního dne, že některé povinnosti společnosti DOB CONSTRUCTION ze Smlouvy přešly na jinou osobu jakožto jejího právního nástupce? Pokud ano, žádám i o poskytnutí takového oznámení.
 2. Kdy došlo k dokončení zakázky plněné dle Smlouvy? Došlo k úplnému splnění povinností ze strany společnosti DOB CONSTRUCTION plynoucích ze Smlouvy? Pokud ne, v čem spočívalo nesplnění povinností ze strany společnosti DOB CONSTRUCTION?
 3. Byly Vám na základě Smlouvy vystaveny faktury?
  1. Pokud ano, v jakém rozsahu a komu bylo z Vaší strany plněno na takové faktury mezi červnem 2015 a zářím 2015? Kdy a kým byly vystaveny faktury, na které bylo v tomto období plněno?
  2. Pokud ano, v jakém rozsahu a komu bylo z Vaší strany plněno na takové faktury po září 2015? Kdy a kým byly vystaveny faktury, na které bylo v tomto období plněno?
  3. Pokud ano, ale z Vaší strany nebylo plněno na tyto faktury v plném rozsahu, proč tomu tak bylo?
  4. Pokud ne, proč tomu tak bylo?
 4. Jakým způsobem byla Smlouva ukončena? Pokud došlo k jednostrannému ukončení, žádám o poskytnutí souvisejícího právního jednání (výpověď, odstoupení) a informaci, zda bylo toto jednostranné ukončení druhou stranou akceptováno nebo sporováno.
 5. Uplatňovali jste v souvislosti se Smlouvou nějaké nároky?
  1. Pokud ano, byly tyto nároky uplatňovány vůči společnosti DOB CONSTRUCTION, nebo vůči jiné osobě (např. vůči společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO: 281 69 522, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459)?
  2. Pokud ano, jakým způsobem byly tyto nároky uplatňovány (např. reklamace či žaloba)? V případě, že se byly Vaše nároky uplatňovány v řízení před českým soudem, žádám i o poskytnutí spisové značky příslušného soudního řízení.
  3. Pokud ano, jaký byl výsledek takového uplatnění Vašich nároků?
 6. Jaké fyzické osoby s Vámi v souvislosti se Smlouvou v období od června 2015 vedly obchodní a technickou komunikaci?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.