CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-33538/2022/48

Dotaz:

Rád bych vás jako Ministerstvo Financí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych vás požádal o seznam všech daňových výjimek a zvýhodnění v Českém prostředí.

Mnohokrát vám děkuji za poskytnutí těchto informací. V případě že poskytnutí některých těchto informací není možné nebo by pro vás představovalo přílišnou administrativní zátěž, rád se s vámi domluvím na úpravě mé žádosti.

Zároveň jsem si vědom, že odpověď na moji otázku silně souvisí s definicí daňové výjimky. Můj dotaz směřuje nejen na daňové výjimky které jsou jako takové definované, ale také systémová snížení sazeb a jiná zvýhodnění, které byť nejsou definovány jako daňové výjimky v praxi zvýhodňují určitý segment, skupinu lidí či produktů. Pokud nejste kapacitně schopni dohledat všechny tyto případy, prosím uveďte alespoň krátký komentář k vaší odpovědi kterých výjimek se vámi dohledané informace týkají či netýkají.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář