CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-32202/2022/48

Dotaz:

V průběhu roku 2022 došlo ze strany ministerstva financí k zajištění převodu finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, v celkové výši 5 000 000 Kč.

Finanční prostředky jsou určeny jako dotace na laboratorní vyšetření metodou celogenomové sekvenace při plnění úkolů spojených v rámci surveillance SARSCoV-2. Prostředky jsou určeny pro Státní veterinární ústav Praha (SVÚ Praha). IČO: 00019305.

Dotaz:
K jakému dni byly uvedené veřejné účelové finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč převedeny z účtu MF na účet ministerstva zemědělství?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář