CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-30040/2022/48

Dotaz:

Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

  • týkajících se rozhodnutí soudů všech stupňů vydaných v rámci řízení, v nichž Dotčený orgán, resp. Česká republika – Ministerstvo financí, vystupoval na pozici účastníka řízení a která se týkala nároku Dotčeného orgánu na zaplacení smluvní pokuty a jeho případné kompenzace za užití právního institutu započtení pohledávky; prosím o zaslání veškerých rozhodnutí soudů v anonymizované podobě, která se týkají výše uvedeného předmětu.

Odpověď:

Žadateli bylo v elektronické podobě poskytnuto 13 rozhodnutí, která odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář