CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-31494/2022/48

Dotaz:

Dovoluji si požádat o tyto informace:

Jak bylo ze strany manažerů/nadřízených zaměstnanců vyhodnoceno chování správce/správců twitterového účtu Ministerstva financí ("ministerstvo"), konkrétně směřuje dotaz na reakci viz obrázek níže z 15.10.2022?

Bylo toto chování/jednání s dotčeným správcem twitterového účtu (autorem příspěvku) ministerstva řešeno? Popřípadě jak?

Byla dotčenému správci twitterového účtu ministerstva udělena formální či jiná výtka?

Byl dotčenému správci twitterového účtu ministerstva udělen formální či jiná postih?

Jak prosím byla tato reakce ministerstva interně vyhodnocena?

Šlo prosím z pohledu ministerstva o adekvátní a/nebo věcnou reakci ústředního orgánu státní správy?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář