CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-26255/2022/48

Dotaz:

S odkazem na platná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následující informace:

  1. Od 1.9.2022 došlo k navýšení platových tarifů o 10 % dle Nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Žádám Vás tímto o informaci, zda byl ve Vašem úřadu navýšen o rozpočet na platy o patřičný finanční obnos, tj. 10 % platového tarifu?
  2. Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10 %, pak se dále ptám, o kolik procent byl rozpočet určený na platy navýšen? Jakým způsobem zajistíte v rozpočtu chybějící částku, aby bylo možné zachovat stávající výši kvartálních odměn? V opačném případě by došlo k situaci, kdy zaměstnancům by reálně plat zvýšen nebyl, když to, co dostanou přidáno v tarifní složce platu, by jim bylo odňato např. z kvartálních odměn.
  3. Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10%, pak se dále ptám, jaké konkrétní kroky Váš úřad provedl proto, aby zajistil navýšení svého rozpočtu na platy, aby zaměstnanci úřadu mohli dostat reálně přidáno.
  4. Kterým zaměstnavatelům (tj. organizačním složky státu, státní fondy atp.), u nichž pracují státní zaměstnanci, kterých se týkalo zvýšení platových tarifů, byl navýšen ze strany ČR rozpočet určený na platy jejich zaměstnanců? Byl jejich rozpočet navýšen o částku představující 10 % platových tarifů? Pokud nikoli, tak prosím uveďte procentuální částku (např. nedošlo k navýšení o 10 % platových tarifů, ale pouze o xy %) o kolik byl rozpočet na platy navýšen a odůvodnění (informaci) jak zaměstnavatelé budou moci vyplácet platy ve stávající výši navýšené o 10 % tarifní složky, při adekvátně zvýšeném rozpočtu na platy.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.