CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-25623/2022/48

Dotaz:

„Dle Zákona č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření paragraf 18 odst. (7) mají penzijní společnosti povinnost vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu.

Žádám o informaci, v jaké hodnotě byly tyto vratky penzijních společností vráceny státu, prosím o informaci ve formě, kterou má ministerstvo k dispozici.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář