CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-25592/2022/48

Dotaz:

„Tímto bych chtěla zdvořile požádat Dotčený orgán o poskytnutí informací ve smyslu InfZ vztahujících se zejména k doručování zásilek a provozu podatelny Dotčeného orgánu. Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

  1. Jak byla reálně pro doručování zásilek otevřena podatelna Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020;
  2. Zda a případně i jak byl omezen provoz podatelny Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 vnitřním předpisem Dotčeného orgánu či obecně závazným předpisem;
  3. Zaslání veškerých předpisů dle předchozího bodu, pokud byly vydány;
  4. Jakým způsobem Dotčený orgán zajišťoval v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 doručování poštovních zásilek, zejména, zda byly doručovány poštovním doručovatelem přímo do budovy sídla Dotčeného orgánu a případně s jakou frekvencí.
  5. Zda má Dotčený orgán zřízen P.O.BOX, nebo zda zajišťuje vyzvedávání pošty Dotčený orgán přímo v provozovně České pošty, s.p., s případnou specifikací provozovny České pošty, s.p.
  6. Jaká byla v období 23.3.2020 – 1.4.2020 v rámci Dotčeného orgánu pravidla pro doručování zásilek prostřednictvím České pošty, s.p., a pokud byla pro některou z variant doručování sjednána odnáška, s jakou frekvencí a s jakým obvyklým prodlením oproti termínu doručení v daném období docházelo k vyzvedávání pošty.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář