CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20531/2022/48

Dotaz:

„Žádám vás o zaslání informací týkajících se státního dluhu.

Konkrétně bychom žádali tyto informace:

  1. Jaká je aktuální výše státního dluhu
  2. Jaká část z tohoto dluhu připadá na vydané dluhopisy
  3. Jaká část z tohoto dluhu připadá na vystavené směnky
  4. Jaká část z tohoto dluhu připadá na úvěry a půjčky
  5. Jaká část z tohoto dluhu připadá na možné plnění ze záruk
  6. Jaká byla výše nákladů dluhové služby v roce 2021“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář