CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20413/2022/48

Dotaz:

Dovolili bychom si Vás touto cestou požádat o poskytnutí informace, zdali bylo zahájeno soudní řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha ze dne 4. dubna 2022, sp. zn. SPU 062623/2022 (PÚ 263/91), č.j. SPU 116342/2022/JEH, v řízení o uplatnění práva na vydání nemovitosti podle § 6 ve spojení s §9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „Rozhodnutí“), jehož jste byli účastníkem.

O informaci žádáme z důvodu právního auditu. Jedná se o urgentní věc a byli bychom Vám velmi zavázáni za včasné vyřízení naší žádosti.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář