CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16587/2022/48

Dotaz:

„V souvislosti s přezkoumáním hospodaření Středočeského kraje za rok 2021 žádám
o poskytnutí informací:

  1. Protokol o kontrole , postačí pouze část týkající se nevymáhání škod způsobených zaměstnanci (náklady řízení 3000,-, 5000,-, náklady exekuce).
  2. Způsob vypořádání protiprávního hospodaření k bodu 1.
  3. Kopie dokladů prokazujících uhrazení škod zaměstnanci (platový výměr – srážka z platu).
  4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2021. (nebo odkaz na web).“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář