CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16213/2022/48

Dotaz:

„podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

  • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X" za období 1. čtvrtletí roku 2022, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
  1. identifikace reportující organizace (IČO, název),
  2. číslo aktiva/pasiva,
  3. partner (ičo, název),
  4. identifikátory zakázky (profil, etrziste, vestnik),
  5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
  6. rok.

Žádám o poskytnutí elektronicky ve vhodném strojově čitelném formátu (např. csv).“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář