CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16770/2022/48

Dotaz:

Tímto se obracím na Ministerstvo financí České republiky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací. (…)

Konkrétně vás žádám o poskytnutí:

  1. Všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 v první instanci, a na základě kterých rozhodlo o spáchání přestupku podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám pouze o taková správní rozhodnutí, která se týkají internetových her ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 v druhé instanci, a na základě kterých rozhodlo o rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí o spáchání přestupku podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám pouze o taková správní rozhodnutí, která se týkají internetových her ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Sdělení, která z takových správních rozhodnutí uvedených pod 2. bodem byla či v současné době jsou předmětem přezkumu v rámci soudního řízení správního, a poskytnutí příslušných spisových značek.

Žádám o poskytnutí informací v elektronické formě na tuto e-mailovou adresu.

Odpověď:

Žadateli byly v elektronické podobě poskytnuty informace, které odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.