CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-15762/2022/48

Dotaz:

Dovoluji si touto cestou vznést otázku týkající se prominutí daně z přidané hodnoty z odebrané elektrické energie spotřebitelem za měsíce listopad a prosinec loňského roku dle rozhodnutí ze dne 20. října 2021 č. j. MF-30457/2021/3901-2. Protože jsme spadli do režimu DPI po "krachu" společnosti Bohemia Energy a.s., kterým je (byla) společnost E.ON s.r.o. pro Jihomoravský kraj, obdrželi jsme (bez jakéhokoliv včasného upozornění na dodávky el. energie touto společností za velmi vysoké ceny v únoru 2022 fakturu na téměř 60.000 Kč s tím, že jsme ji měli uhradit do 14-ti dnů.

Podali jsme proti vyúčtování námitky, které dosud nejsou dořešeny, nicméně uvedené společnost odmítá snížit fakturu o částku sníženou o prominuté DPH, která odpovídá spotřebovanému množství el. energie v roce 2020 za uvedené osvobozené období s tím, že prý žádné takové osvobození neplatí, že platí pouze osvobození DPH ze záloh, které nám jednostranně napočítali ve výši 4.700 Kč za měsíce listopad a prosinec 2021, i když věděli, neboť jsme do roku 2015 byli jejich zákazníky, že užíváme elektrickou energii k vytápění ještě z let devadesátých, kdy zde byla vládní podpora pro jejich pořizování.

Proto si touto cestou dovoluji položit otázku, zda-li je pravda, že osvobození od DPH se netýká z realizované (uskutečněné) dodávky el. energie, nýbrž jen z uhrazených záloh, když prý rozhodná je pouze faktura, kterou zaslali v únoru 2022.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.