CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-14078/2022/48

Dotaz:

„I. V souvislosti se zveřejňováním fotografií bývalé ministryně financí paní A. Schillerové (původně nestraník za hnutí ANO) nařídil současný ministr financí ČR p. Zbyněk Stanjura (ODS- předvolební koalice SPOLU) provedení vnitřního auditu, zaměřeného na oprávněnost účtování nákladů k tíži ministerstva a tudíž i daňových poplatníků, jak pan ministr často zmiňuje. Žádám o informaci, kolik tento audit stál daňové poplatníky z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva financí ČR a zda byly tyto prostředky vynaloženy účelně z pohledu řádného hospodáře se svěřenými prostředky.

II. Dle informací medií nechal ministr financí ČR pan Zbyněk Stanjura (ODS - předvolební koalice SPOLU) vymalovat kancelářské prostory po předchozím osazenstvu (pravděpodobně ANO) a kancelář ministra/ministryně paní Schillerové. Žádám o informaci, kolik tato akce malování v prostorách budovy ministerstva financí ČR stála, a to jak celkový náklad v Kč, tak za 1 m2/Kč, a zda byly tyto náklady z prostředků daňových poplatníků vynaloženy účelně z pohledu řádného hospodáře se svěřenými prostředky.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář