CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-14269/2022/48

Dotaz:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s následující žádostí o informaci:

  1. Je jednou z podmínek (neopominutelnou) pro přijeti do pracovního poměru na Ministerstvo financí ČR, aby byl občan očkován proti covid 19? Jinými slovy, pokud uchazeč o zaměstnání na Ministerstvu financí splní všechny požadované předpoklady vypsané na dané místo (například v rámci výběrového řízení) a není očkován proti covid 19, bude toto důvodem pro odmítnutí uchazeče?
  2. Pokud je nutnou podmínkou pro přijetí do pracovního poměru na Ministerstvu financí očkování proti covid 19, pak žádám o informaci, na základě jakého právního předpisu je toto požadováno.
  3. Eviduje Ministerstvo financí u svých zaměstnanců, tedy existuje seznam, kdo je a kdo není očkován proti covid 19?
  4. Pokud takový seznam Ministerstvo financí (viz. otázka č. 3) má, pak žádám o informaci, statistický přehled o tomto očkování, v ideálním případě v rozlišení, první, druhá, třetí či další dávka a neočkován.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář