CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-13110/2022/48

Dotaz:

„1. Žádáme o poskytnutí informace, jaké finanční prostředky byly poskytnuty na vydry (granty, projekty spojené s vydrami, sledování vyder, propagace vyder, záchranné stanice, chovy, genetika apod.) v posledních 10 létech. Žádáme o poskytnutí rozpisu těchto finančních prostředků po jednotlivých letech, včetně toho, které fyzické osoby či organizace tyto prostředky čerpaly a v jaké výši.

2. Žádáme o poskytnutí informace, jaké finanční prostředky byly poskytnuty na kormorány (granty, projekty spojené s vydrami, sledování vyder, propagace vyder, záchranné stanice, chovy, genetika apod.) v posledních 10 létech. Žádáme o poskytnutí rozpisu těchto finančních prostředků po jednotlivých letech, včetně toho, které fyzické osoby či organizace tyto prostředky čerpaly a v jaké výši.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Již jsem žádal o tyto informace na ministerstvu životního prostředí, odpověď od nich zasílám také v příloze datové zprávy, aby jste případně nemuseli duplikovat jejich data, případně Vám ušetřilo nějaký čas. Ale jde mi o to, že informace které mám říkají, že tyto organizace dostávají více peněz, než bylo uvedeno z ministerstva životního prostředí, které uvedlo že mohou dostávat i další granty z těchto zdrojů: Norské fondy, OPŽP, programy INTERREG a že MŽP nedisponuje těmito daty, ale dle mých informací doufám, že od Vás získám relevantnější data. Minimálně by mohlo jít vyfiltrovat kolik obdržela společnost ALKA Wildlife, o.p.s. ze všech možných finančních zdrojů.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář