CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-12996/2022/48

Dotaz:

„Žádáme Vás o sdělení informací o nárocích na náhradu újmy uplatněných u Ministerstva financí z důvodu nesprávného úředního postupu finančního arbitra, a to v důsledku porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, jak uvádí § 13 odst. 1 věta druhá zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, nebo v důsledku porušení povinnosti vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě dle § 13 odst. 1 věty třetí téhož zákona (dále jen „Nárok“). Předmětem žádosti o informace jsou Nároky uplatněné od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2022.

Žádáme Vás o poskytnutí následujících informací:

 • a) V jakém počtu případů uplatnili poškození Nárok u Ministerstva financí?
 • b) V kolika případech bylo poškozeným poskytnuto odškodnění přímo ze strany Ministerstva financí, tj. dle § 15 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci? V jaké výši (dohromady za všechny případy)?
 • c) V jakém počtu případů poškození uplatnili Nárok žalobou u soudu?
  • a. V kolika soudních sporech bylo žalobci vyhověno?
  • b. V kolika soudních sporech bylo žalobci vyhověno?
  • c. Kolik běžících soudních sporů Ministerstvo financí v současnosti eviduje?
 • d) Kolik již Ministerstvo financí ze státního rozpočtu v souvislosti s těmito Nároky vyplatilo za:
  • a. náhradu majetkové škody (včetně příslušenství),
  • b. zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (včetně příslušenství),
  • c. související náklady řízení a obdobné výdaje
 • e) Kolik uplatněných Nároků se týkalo sporů z životního pojištění (viz § 1 odst. 1 písm. e) zákona č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi)?
 • f) Vyskytují se mezi právními zástupci poškozených, kteří vznesli Nárok u Ministerstva financí, opakovaně (v počtu více než 10) někteří advokáti či advokátní kanceláře, které?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.