CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-10490/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už od 24. února 2022 vydala Česká republika na uprchlickou krizi na Ukrajině?

Můžete upřesnit, o jaké výdaje se jedná a v jaké byly výši(humanitární dávky, příspěvky na ubytování, sociální a zdravotní pojištění, nákupy humanitární pomoci a zbraní pro Ukrajinu....)?

Zároveň jste se na Ministerstvo financí obrátila dne 4. dubna 2022 s další žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká téže problematiky. Vaše druhá žádost je formulována takto:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už stát zaplatil od 24. února v souvislosti s krizí na Ukrajině?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků soukromým osobám?

Kolik bylo vyplaceno ukrajinským uprchlíkům na humanitárních dávkách?

Existují finanční scénáře, kolik nás bude uprchlická krize stát (při příchodu 300 tisíc, 500 tisíc, milionu uprchlíků...)?

Z jakých zdrojů jdou finance určené na pomoc ukrajinským uprchlíkům?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář