CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9719/2022/48

Dotaz:

„Kdo jsou současní poradci a poradní orgány ministra/ministryně (prosím o jmenovitý seznam)?

Za jakou odměnu tito poradci a poradní orgány pracují?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář