CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9293/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („ZSPI“), žádám tímto MFČR (jako právního nástupce FNM ČR) o poskytnutí:

  1. Smlouvy o koupi akcií mezi společností Bivideon B.V., reg. č. 34152379, a (tehdy existujícím) Fondem národního majetku České republiky, jejímž předmětem je prodej 15 816 380 ks akcií společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., IČO 60193671, a která byla uzavřena dne (či okolo dne) 16. 10. 2001 (dále jen „Smlouva“); a
  2. Veškerých dalších dokumentů či smluv uzavřených mezi společností Bivideon B.V., reg. č. 34152379 a (tehdy existujícím) Fondem národního majetku České republiky, navazujících na Smlouvu či s ní souvisejících.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář