CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-8547/2022/48

Dotaz:

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

  1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé roky.
  4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky na následují stránce.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář