CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-8149/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí seznamu poradců̊ současného ministra financí a to ve formátu:

Jméno poradce – zaměření́ – počátek spolupráce – výše honoráře – smluvní́ vztah (HPP, externě̌ ...)

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář