CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3808/2022/48

Dotaz:

„Žádáme o přehled platů a odměn u náměstků ministerstva financí, a to od 1. ledna 2017 do 3. února 2022, a to ve formátu: jméno - funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců.

Dále žádáme o přehled platů a odměn u všech zaměstnanců tiskového odboru (odbor pro komunikaci s veřejností), a to od 1. ledna 2017 do 3. února 2022, a to ve formátu: funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců.

Zároveň doplňuji, že druhá část žádosti se týká oddělení 7401, 7402 a 7403, přičemž požaduji informace v anonymizované podobě, ale rozdělené podle jednotlivých oddělení."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář