CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-4499/2022/48

Dotaz:

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o informaci ohledně výsledku cenové kontroly dle přílohy. Nepožaduji znát detaily, ale pouze zda bylo shledáno porušení zákona či nikoli.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář